Afrikan on hyödynnettävä kasvavaa kiinnostusta kestäviin investointeihin

Globaali valta on vaihtumassa, ja on todisteita siitä, että erityisesti Yhdysvallat on jälleen kiinnostunut ympäristö -, sosiaali-ja Hallintotekijöistä (ESG). Tämä ei ole yllättävää, sillä 60 prosenttia amerikkalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana.

Sijoittajat ympäri maailmaa soveltavat yhä enemmän ESG: n muita kuin rahoituksellisia tekijöitä sijoituspäätösten analysointiprosessissaan. Ja nyt kun ESG-tekijät ovat nousemassa maailmanlaajuiselle agendalle, rahastonhoitajien ja afrikkalaisten yritysten on puututtava asiaan.

Mikä on ESG: hen ja kestäviin investointeihin liittyvän maailmanlaajuisen kiinnostuksen taustalla?
Koska maailmanlaajuiset supervallat ovat yhä kiinnostuneempia ESG: stä, näemme väistämättä enemmän sääntelyä rahastonhoitajille, jotka haluavat tehdä rahaa näille sijoittajille.

Sääntelylinjaukset reagoivat nopeasti lisääntyviin kestäviin investointeihin. Eikä ole mitään syytä, miksi afrikkalaiset yritykset eivät voisi näyttää tietä. ESG on nyt olennainen osa ulkomaisten investointien houkuttelemista. Viimeisimmät vahvistetut luvut osoittavat tämän 31 biljoonan Yhdysvaltain dollarin investointirahoituksella vuonna 2018 ESG-kriteerien mukaisesti.

Sen jälkeiset luvut osoittavat vielä enemmän kasvua. Kestävä sijoittaminen on yhä hyväksytympi ja valtavirta osa rahoituslaitoksia, eläkerahastoja ja suursijoittajia. Mikä merkittävintä, maailman suurimpien talouksien hallitukset vaativat nyt sijoittajia seuraamaan tätä samaa polkua.

Esimerkiksi Britannian hallitus esittää (joskaan ei ole päättänyt), että tietyn arvoisten työeläkejärjestelmien on julkistettava ympäristö-ja ilmastoriskit vuoteen 2022 mennessä. EU, joka on maailman rikkain ja tärkein sisämarkkina-alue, säätelee rahoituspalveluja kaikissa yksittäisissä jäsenvaltioissa. Vaikka se ei itse sääntele yritysten tietoja, koska kukin valtio hallinnoi niitä, se voi ja on pyytänyt alaa julkistamaan ESG-sitoumuksensa ja näyttöön perustuvan vaikutuksensa.

Alan johtohahmo on Walesin ehkä aliarvostettu hajautettu hallitus. Se on jo käynnistänyt tulevien sukupolvien hyvinvointia koskevan lain. Tämä lainsäädäntö edellyttää, että kaikkien julkisten elinten on analysoitava ja tiedostettava mahdollisten poliittisten päätösten todennäköiset pitkän aikavälin vaikutukset ennen niiden tekemistä. Laki keskittyy erityisesti ESG: hen ja kestäviin investointeihin ja politiikkoihin. Tämä vaikuttaa edelleen hankintoihin ja yksityissektoriin ja on myönteinen kehys muiden maiden käyttöön.

Hallituksen töniminen voi johtaa merkittävään muutokseen
Tähän mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen suositukset (huomaa, että tämä ei ole vielä lainsäädännöllistä tai oikeudellista odotusta) ovat siirtäneet Sukupuolten moninaisuutta koskevaa kysymystä korkeimmalla tasolla. Hallitustasolla erilaisuus on selvästi lisääntynyt, mikä voi liittyä hallituksen ”tönimiseen”, ”suosittelemiseen” ja ”kannustamiseen”.

Tulemme näkemään lisää hallitusten tönimistä ESG: n lisäämiseksi. On loputon ilmoituksia kaikenlaisia globaaleja yrityksiä eri sektoreilla noin niiden netto-nolla tavoitteet. Jopa F1 racing on viime aikoina puhunut siirtymisestä kestävään polttoaineeseen bensiinin ja dieselin sijaan. On jopa mahdollista, että ESG: tä ja kestäviä mahdollisuuksia tavoittelevia sijoittajia on enemmän kuin markkinoilla on varsinaisia omaisuuseriä.

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden kävi yhden historian ympäristökeskeisimmistä vaalikampanjoista. Tämä oli eittämättä ainakin osittain reaktio edeltäjänsä vahingolliseen politiikkaan ja vetäytymiseen Pariisin sopimuksesta, mutta sen tarkoituksena on myös tuoda globaalisti enemmän huomiota ilmastonmuutoksen kiireellisyyteen.

Hänen kabinettinsa koostuu ympäristöasiantuntijoista, ja USA: n tavoitteena on nollatulos vuoteen 2050 mennessä. Tämän saavuttamiseksi hän on varmistanut, että hänen Kabinetissaan jokainen rooli keskittyy päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen sietokyvyn parantamiseen. Tämä pätee silloin, kun kyseessä on liikenneministeriö tai sisäministeriö. Tämä kokonaisvaltaisuus ratkaisee. Se on myös lähestymistapa, jota afrikkalaisten yritysten on jäljiteltävä voidakseen hyödyntää kestäviä investointeja ulkomailta.

Afrikan hallitusten ja rahastonhoitajien on tehostettava toimintaansa
Marraskuussa 2021 YK: n Ilmastonmuutoshuippukokoukseen osallistuu presidentti yhdessä ilmastoneuvonantaja Al Goren kanssa. Tämä korostaa entisestään Amerikan täydellistä irtiottoa suoranaisesta ilmastonmuutoksen denialismista, joka leimasi vuosia 2016-2020 maailman mahtavimmassa maassa.

Afrikan hallitusten on nyt ryhdistäydyttävä. Niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja afrikkalaisilla yrityksilläkin on. Luomalla kestäviä investointimahdollisuuksia hyödyntämällä ESG: n periaatteita, afrikkalaiset yritykset voivat olla edelläkävijöitä. Yritykset voivat pienentää hiilijalanjälkeään monella tavalla, ja niitä, jotka näin tekevät, palkitaan.

Nämä sijoitussuuntaukset näkyvät selvästi siinä, miten valtavasti globaalia pääomaa nyt kyntää kestävään omaisuuteen. Tämä vain lisääntyy ja jatkuu. Hyödyllisiä lukuja, jotka osoittavat, kuinka paljon tämä on räjähtämässä, voidaan nähdä USSIF-säätiön raportista US Sustainable and Impact Investing Trends 2020.

Tämän raportin tiedot osoittavat, että yhdysvaltalaiset varat, jotka sisältävät ja hyödyntävät kestäviä investointistrategioita, kasvoivat arvoltaan 12 biljoonasta Yhdysvaltain dollarista vuoden 2018 alussa 17,1 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoden 2019 loppuun mennessä. Kasvua on 42 prosenttia.

Moodyn erillinen raportti, joka kattaa ESG Global Updaten (julkaistu helmikuussa 2021), osoittaa, että voimakkaat globaalit taloudet valmistavat pandemian elvytysstrategioita, jotka automaattisesti sisältävät päästöjen vähentämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että finanssimarkkinoiden ESG-tekijät kiihtyvät varmasti entisestään.

Sääntömuutokset kiristävät rahastonhoitajien markkinoita
Olemme nähneet, kuinka paljon kiinnostus ESG: tä ja kestäviä investointeja kohtaan kasvaa Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Yksi tämän lisäyksen tuloksista merkitsee paljon suurempaa huolellisuutta ja sääntelyä rahastonhoitajille, jotka pyrkivät hankkimaan pääomaa näistä sijoituksista.

Afrikassa tämä voisi ymmärrettävästi tarkoittaa vaikuttavuussijoittamisen merkittävää lisäämistä globaaleilta institutionaalisilta sijoittajilta ja kehitysrahoituslaitoksilta. Kaikki nämä sijoittajat tekevät kaikkensa saavuttaakseen kestävän kehityksen tavoitteensa (SDG) ja ESG-tavoitteensa strategisten investointisuunnitelmien avulla.

Afrikan maat voisivat hyötyä erityisesti kiinalaisten sijoittajien kanssa solmimisesta. Kiina on maailman johtava kestävän rahoituksen alalla, ja se on ollut olennainen osa kansainvälisten puitteiden kehittämistä. Keskeinen osa Kiinan strategiaa on ottaa hankkeita ja maita mukaan Belt and Road-aloitteeseensa (BRI).

ICBC Standard Bank on kehittänyt kestävän kehityksen ja sitoutumisen mahdollisuuksia tällä alalla mittaavan indeksin nimeltä Belt and Road Green Finance (bgrf) Investment Index. Perusteiltaan indeksi mittaa vyöhykkeen ja tien varrella mukana olevien 79 maan vihreää kehitysvalmiutta ja talousstrategiaa. Siihen kuuluu 38 Saharan eteläpuolisen Afrikan maata.

Tällä hetkellä indeksi näyttää tähän ryhmään kuuluville Afrikan maille suhteellisen alhaisia arvosanoja ympäristötehokkuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Tämä osoittaa, että maan hallituksilla on valtavat mahdollisuudet kehittää yksittäisiä vihreän kehityksen strategioita. Rahoituslaitokset ja globaalit sijoittajat voivat osallistua niiden kehittämiseen, mikä johtaa pääomavirtoihin vihreisiin hankkeisiin ja teollisuuteen.

Parantamalla sääntelyä, hallintoa ja luotettavan tiedon saatavuutta Afrikan maat voivat luoda loputtomasti mahdollisuuksia aidosti mullistavaan ESG: hen ja kestäviin investointeihin. Afrikkalaiset rahastonhoitajat käyttävät näitä parannuksia päätöksissään sijoittaakseen Afrikan pääomamarkkinoille ja vapauttaakseen maanosan potentiaalin.